Ocena efektywności ogrzewania i systemu klimatyzacji

Od 2007 roku każdy właściciel budynku lub jego administrator (zarządca) ma obowiązek przeprowadzić kontrolę źródeł ciepła, czyli kotłów, oraz urządzeń klimatyzacyjnych. Taki wymóg jest narzucony przez Prawo Budowlane, zgodnie z którym należy przeprowadzić przeglądy okresowe:

1. polegające na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

2. co najmniej raz na 5 lat, polegające na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW.

Właściciel budynku zwykle nie przeprowadza samodzielnie powyżej wymienionych kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, gdyż wykonać je może specjalista, który posiada odpowiednie uprawnienia:

– budowlane w specjalności instalacyjnej,

– lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Firma ART62 zatrudnia wyłącznie doświadczone osoby, które przeglądy wykonują dokładnie, sprawnie i z należytą starannością. Wszyscy uprawnieni pracownicy do wykonywania powyższych usług są wpisani do Wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Firma ART62 do każdego zlecenia podchodzi indywidualnie, a wycenę przygotowuje na postawie specyfikacji kotłów i urządzeń chłodniczych, które są zgłoszone do przeglądu okresowego. Klienci firmy ART62 mogą liczyć na fachową obsługę, najwyższą jakość i atrakcyjne ceny.

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Prywata

telefon: +48 602 57 88 99
mail: biuro@art-62.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości