Przeglądy budowlane, przegląd pięcioletni i roczny Warszawa

Firma ART62 Warszawa już od wielu lat specjalizuje się wykonywaniu przeglądów budowlanych. Odkąd w życie weszła ustawa Prawo Budowlane, zwłaszcza artykuł 62, nakazujący regularne kontrole budynków i innych obiektów, forma ART62 wprowadziła do swojej oferty możliwość stałej współpracy z właścicielami, administratorami i zarządcami budynków oferując między innymi przegląd budowlany pięcioletni, przegląd roczny budynku (zakres pełny)

W zależności od przeznaczenia danego obiektu, np.:

domu, bloku czy biurowca, właściciel (lub zarządca) jest zobowiązany przeprowadzać przeglądy techniczne budynku co pół roku, co rok albo co pięć lat.

Przeglądy budynków, kontrole stanu technicznego są skomplikowane i wymagają doskonałej znajomości branży budowlanej, dlatego firma ART62 poleca swoje usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów budowalnych oraz przygotowywania dokładnej dokumentacji, łącznie ze wszystkimi uprawnieniami specjalistów, którzy te przeglądy przeprowadzają.

Wykwalifikowani fachowcy z ART62 Warszawa dokładają szczególnej staranności, żeby usługi i sporządzone raporty były użytecznym narzędziem do planowania kolejnych inwestycji, kosztów remontów, czy napraw związanych z eksploatacją budynku. Dbają też o dokładność wykonywanych przeglądów technicznych, dzięki czemu klienci ART62 mają pewność i bezpieczeństwo, że zamówiona usługa jest na najwyższym poziomie.

W świetle obowiązujących przepisów o utrzymaniu obiektów budowlanych, szczególnie artykułu 62 ustawy Prawo budowlane, proponujemy współpracę w zakresie okresowej rocznej i pięcioletniej (tak zwany przegląd pięcioletni budynku) kontroli obiektów budowlanych.

PRZEGLĄDY BUDOWLANE  OKRESOWE – ZAKRES

zakres kontroli przegląd półroczny
(dla obiektów wielkopowierzchniowych)
przegląd
roczny
przegląd pięcioletni
Elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu + + +
Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska + + +
Instalacje gazowe + + +
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) + + +
Przydatność do użytkowania, estetyki oraz otoczenie obiektu +
Instalacja elektryczna i piorunochronna w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów +

ZAWARTOŚĆ PROTOKOŁÓW BUDOWLANYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Sporządzony w wyniku okresowej kontroli protokół określa:

  • stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą,
  • rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów,
  • zakres robót remontowych i kolejności ich wykonania,
  • metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
  • zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych.

KOMPETENCJE ZESPOŁU

Firma ART62 pracuje tylko z najlepszymi specjalistami. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych inżynierów, których wiedza i doświadczenie jest do Państwa dyspozycji. Dysponuje flotą samochodową i profesjonalnym sprzętem, niezbędnym do wykonywania przeglądów budowlanych. Wdraża najnowsze technologie – środki łączności, technologie informatyczne, termowizję, drony.

Okresowe kontrole oraz dokumenty pokontrolne powstają z zachowaniem należytej staranności i obowiązujących przepisów prawa.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Usługi przeglądów budowlanych skierowane są do Klientów indywidualnych, biznesowych oraz zarządców nieruchomości należących do instytucji. ART62 przeprowadza kontrole budynków i obiektów na terenie całego kraju. W zakres oferty wchodzi również pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu Książki obiektu budowlanego. Firma ART62 proponuje także długofalową współpracę, polegającą na przeprowadzaniu regularnych kontroli, przygotowaniu dokumentacji technicznej z tych kontroli i opracowaniu kalendarza przeglądów dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy budynku (uwzględniając ustawowe terminy realizacji kontroli). ART62 gwarantuje sprawne i terminowe wykonanie oferowanych usług.

KOSZT BUDOWLANYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Wycena przeglądów budowalnych jest przygotowywana indywidualnie w oparciu o liczbę obiektów objętych zleceniem, ich powierzchnię lub kubaturę.

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Prywata

telefon: +48 602 57 88 99
mail: biuro@art-62.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wykonujemy półroczne, roczne i pięcioletnie budowlane przeglądy okresowe na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski.