OPINIE TECHNICZNE

ART62 specjalizuje się przygotowywaniu opinii i ekspertyz w zakresie prowadzenia robót i prac budowlanych na potrzeby bieżących prac oraz rostrzygania sporów. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników oraz ich bezstronności, jesteśmy w stanie wykonać ekspertyzy dla każdego klienta i na każdym etapie prowadzonych prac budowlanych.

ART62 opracowuje wielobranżowe opinie i ekspertyzy techniczne w zakresie:

 • prawidłowości wykonania robót budowlanych,
 • zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
 • udokumentowania wykonanych robót budowlanych lub stanu faktycznego na potrzeby rozstrzygania sporów,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii,
 • utrzymania obiektów budowlanych,
 • analizy dokumentacji technicznej projektowej, kosztorysowej, wykonawczej, powykonawczej i eksploatacyjnej,
 • doradztwa technicznego przy transakcjach obrotu nieruchomościami (kupno, sprzedaż, wynajem lokalu bądź budynku),
 • doradztwo na okoliczność ujawnienia stanu technicznego obiektów, weryfikacji możliwości ich użytkowania czy wyłączenia z użytkowania,
 • opiniowanie techniczne wymagane prawem budowlanym przy modernizacji budynku,
 • opiniowanie techniczne wymagane prawem budowlanym w sytuacjach widocznych uszkodzeń (na przykład pęknięcia ścian, znacząco zmieniona geometria pomieszczenia).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wszelkie niezbędne uprawnienia w branżach – konstrukcje, instalacje sanitarne, ogrzewanie i klimatyzacja, instalacje elektryczne, przewody kominowe, systemy przeciwpożarowe.

Nasi rzeczoznawcy i inżynierowie w profesjonalny sposób podchodzą do każdego zlecenia. Wśród firm konkurencyjnych wyróżnia nas atrakcyjna cena usług.

Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie w oparciu o problematykę, zakres ilościowy, rodzaj i ilość niezbędnych odkrywek, pomiarów i badań specjalistycznych, dostępność opiniowanego przedmiotu, kompletność dokumentacji technicznej obiektu budowlanego oraz terminy realizacji.

Klientom zapewniamy obsługę zawsze na najwyższym poziomie oraz w konkurencyjnych cenach.

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Prywata

telefon: +48 602 57 88 99
mail: biuro@art-62.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości