KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Książkę obiektu budowlanego należy prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu, dla którego potrzebne jest pozwolenie na budowę.

Książka to dokument, w którym znajdują się wszystkie wpisy dotyczące przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudów. Scala ona w jednym miejscu wszelką dokumentację budowlaną dotyczącą danego obiektu, tj. informacje o dokumentacji budowlanej jaka była opracowana dla budynku przed i po oddaniu go do użytkowania. Art. 64 Ustawy Prawo Budowlane nakłada obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Również ten sam przepis określa, jakie obiekty są zwolnione z obowiązku prowadzenia książki.

Nasza firma ART62, specjalizuje się w prowadzeniu dokumentacji eksploatacyjnej nieruchomości. Chętnie wyręczamy naszych klientów w spełnianiu tych, nałożonych prawem, obowiązków.

Książka obiektu budowlanego jest podstawowym dokumentem obiektu budowlanego podczas jego eksploatacji. By książka stała się użytecznym dla naszych Klientów narzędziem, podczas jej przygotowywania musimy przewidzieć także takie czynności jak inwentaryzację dokumentacji budowlanej, protokoły okresowych kontroli oraz zapoznać się z podstawowymi parametrami i instalacjami budynku. Będziemy również potrzebować podstawowych informacji charakteryzujących właściciela i zarządcę oraz samą nieruchomość.

Wzór książki obiektu budowlanego musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego. Można ją nabyć we wszystkich księgarniach prowadzących sprzedaż druków akcydensowych.

Wyczerpująco odpowiemy na wszystkie pytania związane z książką obiektu budowlanego wszystkim osobom zainteresowanym nawiązaniem współpracy.

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Prywata

telefon: +48 602 57 88 99
mail: biuro@art-62.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości