Certyfikaty energetyczne Warszawa

Nowelizacja ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 19 września 2007 r. wprowadziła system certyfikacji energetycznej dla różnego rodzaju budynków o dowolnym przeznaczeniu, a także dla samodzielnych części obiektów oraz lokali mieszkalnych. Nasza firma oferuje profesjonalne certyfikaty energetyczne Warszawa.

Czym jest Świadectwo Energetyczne

Świadectwo Energetyczne, inaczej też nazywane Certyfikatem Energetycznym, to dokument, w którym zawarte są najważniejsze informacje dotyczące systemu, instalacji energetycznej w danym obiekcie. Certyfikat określa minimalną ilość energii potrzebną do użytkowania budynku lub lokalu z godnie z jego przeznaczeniem. Do określenia tej wielkości uwzględnia się: ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację; wynika ona ze stałych, obiektywnych cech budynku takich, jak: przeznaczenie, standard, stan techniczny instalacji. Wielkość ta nie jest też obliczana według pomiaru zużycia energii, gdyż rzeczywiste zużycie często ulega zmianom – w zależności od zwyczajów użytkowników i sposobu użytkowania danego budynku lub obiektu.

Określenie wielkości niezbędnej ilości energii w Świadectwie Energetycznym pomaga właścicielom budynków i administratorom w wielu formalnościach. Podczas sprzedaży bądź wynajmu jest wiarygodnym potwierdzeniem walorów budynku lub lokalu. Jednocześnie stanowi zabezpieczenie w razie ewentualnych, czy też nieujawnionych, wad oferowanego obiektu dla nabywcy lub najemcy.

Dzięki tej wielkości właściciele, zarządcy, czy też potencjalni nabywcy lub najemcy mają pełną i jawną charakterystykę energetyczną nieruchomości. Również często służy ona do regulowania rzeczywistego zużycia energii, szukania oszczędności oraz poprawy komfortu w użytkowaniu poszczególnych pomieszczeń i całego budynku.

Certyfikaty Energetyczne opracowane przez naszych specjalistów zawierają:

  • podstawowe dane dotyczące budynku i wielkość energii niezbędnej na ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację, klimatyzację,
  • w przypadku budynków niemieszkalnych – także wielkość energii do oświetlenia oraz wskaźniki porównawcze,
  • wytyczne i wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia potrzebnej ilości energii.

Wszelkie obliczenia przeprowadzone przez naszych pracowników uwzględniają metodologię zawartą w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

  • budynku nowego, oddawanego do użytkowania,
  • budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy,
  • lokalu mieszkalnego (z rynku pierwotnego lub wtórnego) lub jego części (w budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową),
  • wyżej wymienionych po upływie 10 lat, lub gdy uległa zmianie ich charakterystyka energetyczna w wyniku przebudowy lub remontu.

Specjaliści, zatrudnieni przez naszą firmę ART62, posiadają niezbędne uprawnienia, odbyli szkolenia branżowe i zdali wymagane egzaminy. Są również wpisani do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w „Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków” prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, dzięki czemu mogą wykonywać przeglądy, kontrole i wystawiać Świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ofertę cenową przygotowujemy indywidualnie na podstawie danych gabarytowych obiektu i dostępności budowlanej dokumentacji technicznej