Pomiary elektryczne Warszawa

Sprawdź naszą ofertę pomiarów elektrycznych Warszawa!

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych

Termowizja budynków - Dron

Przeglądy budowlane, przegląd pięcioletni i roczny Warszawa
Firma ART62 Warszawa już od wielu lat specjalizuje się wykonywaniu przeglądów budowlanych. Odkąd w życie weszła ustawa Prawo Budowlane, zwłaszcza artykuł 62, nakazujący regularne kontrole budynków i innych obiektów, forma ART62 wprowadziła do swojej oferty możliwość stałej współpracy z właścicielami, administratorami i zarządcami budynków oferując między innymi przegląd budowlany pięcioletni, przegląd roczny budynku (zakres pełny) W zależności od przeznaczenia danego obiektu, np.:
Pomiary elektryczne
Specjalizujemy się w świadczeniu profesjonalnych usług przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, takich jak pomiary elektryczne. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości mają bezwzględny obowiązek regularnie przeprowadzać przeglądy instalacji elektrycznych oraz pomiary elektryczne. Działania te mają na celu zapobieganie możliwym awariom oraz zapewnienie bezpieczeństwa budynkom i użytkującym je osobom.
PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE
ART62 oferuje usługi w zakresie przeglądów instalacji kominowych, wentylacyjnych i gazowych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać przeglądy instalacji wentylacyjnych i gazowych, aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo budynkom.
OPINIE TECHNICZNE
ART62 specjalizuje się przygotowywaniu opinii i ekspertyz w zakresie prowadzenia robót i prac budowlanych na potrzeby bieżących prac oraz rostrzygania sporów. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników oraz ich bezstronności, jesteśmy w stanie wykonać ekspertyzy dla każdego klienta i na każdym etapie prowadzonych prac budowlanych.
kontakt
Jesteśmy w całej Polsce
+48 602 57 88 99