Techniczna Obsługa Nieruchomości Budowlanych – Art 62 Warszawa
Okresowe przeglądy obiektów budowlanych
Termowizja budynków - Dron
PRZEGLĄDY BUDOWLANE, przegląd pięcioletni
Firma ART62 już od wielu lat specjalizuje się wykonywaniu przeglądów budowlanych. Odkąd w życie weszła ustawa Prawo Budowlane, zwłaszcza artykuł 62, nakazujący regularne kontrole budynków i innych obiektów, forma ART62 wprowadziła do swojej oferty możliwość stałej współpracy z właścicielami, administratorami i zarządcami budynków W zależności od przeznaczenia danego obiektu, np.: domu, bloku czy biurowca, właściciel (lub zarządca) jest zobowiązany przeprowadzać przeglądy techniczne budynku co pół roku, co rok albo co pięć lat. Kontrole stanu technicznego są skomplikowane i wymagają doskonałej znajomości branży budowlanej, dlatego firma ART62 poleca swoje usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów budowalnych oraz przygotowywania dokładnej dokumentacji, łącznie ze wszystkimi uprawnieniami specjalistów, którzy te przeglądy przeprowadzają. Wykwalifikowani fachowcy z ART62 dokładają szczególnej staranności, żeby usługi i sporządzone raporty były użytecznym narzędziem do planowania kolejnych inwestycji, kosztów remontów, czy napraw związanych z eksploatacją budynku. Dbają też o dokładność wykonywanych przeglądów technicznych, dzięki czemu klienci ART62 mają pewność i bezpieczeństwo, że zamówiona usługa jest na najwyższym poziomie.
POMIARY ELEKTRYCZNE Warszawa
Specjalizujemy się w świadczeniu profesjonalnych usług przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, takich jak między innymi pomiary elektryczne Warszawa, ale obsługujemy Klientów i przyjmujemy zlecenia z terenu całego kraju. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości mają bezwzględny obowiązek regularnie przeprowadzać przeglądy instalacji elektrycznych oraz pomiary elektryczne. Działania te mają na celu zapobieganie możliwym awariom oraz zapewnienie bezpieczeństwa budynkom i użytkującym je osobom.
PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE
ART62 oferuje usługi w zakresie przeglądów instalacji kominowych, wentylacyjnych i gazowych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać przeglądy instalacji wentylacyjnych i gazowych, aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo budynkom.
OPINIE TECHNICZNE
ART62 specjalizuje się przygotowywaniu opinii i ekspertyz w zakresie prowadzenia robót i prac budowlanych na potrzeby bieżących prac oraz rostrzygania sporów. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników oraz ich bezstronności, jesteśmy w stanie wykonać ekspertyzy dla każdego klienta i na każdym etapie prowadzonych prac budowlanych.
kontakt
Jesteśmy w całej Polsce
+48 602 57 88 99